ŞÖNİM Tarafından Vatani Görevini İfa Eden Bedelli Askerlere Yönelik Eğitim Semineri

Kadına yönelik şiddetle mücadele toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini ve bütüncül bir yaklaşımı gerekli kılmakta olup; yürütülecek çalışmalarda, disiplinler arası yaklaşım ve çok sayıda kurum ve kuruluşun önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer alması önem arz etmektedir. Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla çalışmalarını sıfır tolerans ilkesiyle; kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal çalışmalar, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi başlıkları altında çok boyutlu ve tüm tarafların katkısı ile kararlılıkla sürdürmektedir.

    Bakanlığımız koordinasyonunda ilgili tüm kurumların katkıları ile hazırlanan ve halihazırda yürürlükte olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ( 2016-2020 ) kapsamında, söz konusu Eylem Planında,. “…..kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümü sağlamak” hedefi kapsamında “kadına yönelik şiddet konusunda hizmet sunan tüm kurum kuruluş temsilcilerine ve kamuoyuna yönelik olarak seminer, atölye çalışması vb. etkinliklerin işbirliği içinde düzenlenmesi” faaliyetine yer verilmektedir.  Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesine yönelik kamu personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi ve farkındalığının artırılması amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda 2018 yılı içerisinde 81 ilde ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Seminerleri" gerçekleştirilmiş olduğundan ve bu kapsamda söz konusu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak ve farklı hedef gruplara ulaşmak adına bu seminerlere 2019 yılında da devam edilmektedir. Bu doğrultuda 6.celpe kadar vatani görevini ifa eden bedelli askerlere  ve Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüğü personellerine Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Kadın Konuk evi hizmetleri ve yapılan çalışmalar hakkında 25.09.2018, 12.10.2018, 02.11.2018, 11.12.2018, 04.01.2019, 06.02.2019 ve 13.02.2019, 14.02.2019 tarihlerinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından seminer düzenlenmiştir.