ŞÖNİM Hizmet Standartları Tablosu

ŞÖNİM HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
SIRA
NO

 
HİZMETİN ADI

 
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLAN
MA
SÜRESİ
(EN GEÇ)

 
 
 
 
1

 
 
 
 
 
Kuruluşa İlk
Başvuru

ŞÖNİM’e bizzat/kolluk nezaretinde başvuruda bulunulur.
ŞÖNİM’e bizzat barınma veya rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak üzere barşvuran T.C  Vatandaşları için;
                  Beyanı yeterli olup; yanında ise T.C Nüfus Cüzdanı
ŞÖNİM’e kolluk nezaretinde başvuran T.C Vatandaşları için;
                  1)T.C Nüfus Cüzdanı  ya da Yabancı Kimlik Kartı (pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi,  avukatlık 
                   kimlik belgesi )(Danışmanlık-Rehberlik Hizmeti ya da Barınma Hizmet almak isteyen tüm başvuranlar için)                          
                  2)Aile İçi Şiddet Formu (Barınma Hizmeti almak istemesi ve Şiddet gördüğünü ifade etmesi halinde)
                  3)Darp Raporu (Barınma Hizmeti almak istemesi ve Şiddet gördüğünü ifade etmesi halinde)
                  4)Darp Raporu aldırmak istemediğini belirtir dilekçe
                  5)Barınma Hizmeti almak istediğine dair dilekçe
ŞÖNİM’e kolluk nezaretinde başvuran Yabancı Uyruklu Kadınlar için;

·             Türkiye’ de şiddet gördüğüne dair belge talep edilir.

 
 
 
 
 
30 dakika

 
2

 
Sağlık Destek

Kişinin beyanı yeterli olmaktadır.

·           Birim tarafından beyana dayalı olarak;

·           Başvuru Formu ve

·           Sağlık Görüşme Formu doldurulur.

 
  30 dakika

 
 
3

 
 
Psiko-Sosyal
Destek

Kişinin beyanı yeterli olmaktadır.

·           Birim tarafından beyana dayalı olarak Barınma Hizmeti almak üzere başvuran için;

·           İlk Görüşme Formu

Barınma hizmeti almak üzere gelip; vazgeçenler için;

·           Hayati Tehlikesi olan kişiler için aydınlatılmış rıza içeren dilekçe

Birim tarafından beyana dayalı olarak Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti almak üzere başvuran için;

·           İlk Görüşme Formu ve ŞÖNİM Müdahale Planı Formu doldurulur. (Yetişkin/Çocuk)

 
 
 
90 dakika

 
4

Psikolojik
Rehberlik ve
Danışmanlık

ŞÖNİM’ e bizzat Barınma veya Rehberli ve Danışmanlık Hizmeti almak üzere başvuran için;

·          Kişinin beyanı yeterli olmaktadır.

·          Müdürlüğümüz tarafından 6284 Sayılı Ailenin Korunması Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ un 3. Maddesi 1(c) alt bendi gereği Psikolojik, Hukuki ve Mesleki bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesine dair alınan olur.

 
45 dakika

 
5

İş ve Mesleki
Rehberlik ve
Danışmanlık

ŞÖNİM’ e bizzat Barınma veya Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti almak üzere başvuran için;

·          Kişinin beyanı yeterli olmaktadır.

·          Müdürlüğümüz tarafından 6284 Sayılı Ailenin Korunması Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ un 3. Maddesi 1(c) alt bendi gereği Psikolojik, Hukuki ve Mesleki bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesine dair alınan olur.

 

 
30 dakika

 
6

Hukuki
Rehberlik ve
Danışmanlık

ŞÖNİM’ e bizzat Barınma veya Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti almak üzere başvuran için;

·            Kişinin beyanı yeterli olmaktadır.

·            Müdürlüğümüz tarafından 6284 Sayılı Ailenin Korunması Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ un 3. Maddesi 1(c) alt bendi gereği Psikolojik, Hukuki ve Mesleki bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesine dair alınan olur.

 
30 dakika

 

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ( ŞÖNİM )
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapılması ve hizmetin belirtilen sürede tamamlanması aşamalarından oluşmaktadır.
 
İlk Müracaat Yeri Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü                                                                
Adres                       :350Evler  MahallesiAli Dirikoç Bulvarı        No:1/2 Merkez/NEVŞEHİR

Tel                           : 0384 215 20 59   

Fax                         : 0384 215 20 60

EPosta                  :nevsehir.sonim@ailevecalisma.gov.tr