On Birinci Kalkınma Planı Anketi

Başbakanlık Genelgesi 2017/16 sayılı ilgi genelge ile Kamu ve Özel Kesim Kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla hazırlanan Onuncu Kalkınma Planının kapsadığı dönem(2014-2018) tamamlanmak üzeredir. On birinci Kalkınma Planı hazırlıkları,2019-2023 yıllarını kapsamak üzere başlatılmıştır.

On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları kapsamında ilgide kayıtlı Başbakanlık Genelgesi gereğince merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantılarının yanı sıra doğrudan vatandaşların da kalkınma planı sürecine dahil olması önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda planın güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğinin oluşturulması için vatandaşların mutluluk ve refahları yönünden önemli gördükleri bireysel,sosyal ve çevresel koşullarla ilgili beklentilerini,sosyal ve ekonomik ihtiyaç ve taleplerini yansıtabilecekleri bir anket çalışması yürtülmektedir. Anketin bulunduğu internet bağlantısı 1-28 Şubat 2018 tarihleri arasında çalışması yürütülmektedir.

Aktif olacak bu süre zarfında vatandaşlar ankete ;

http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/471624/lang-tr adresi üzerinden erişim sağlanabilecektir.