Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Teknik Eylem Planı Düzenlendi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Teknik Kurul Çalışması İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından yapıldı.