İl Müdürümüzün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü”  ülkemizde her geçen yıl gerek kamu, gerekse sivil toplum  kuruluşlarının katkı ve katılımları ile daha anlamlı ve amaca hizmet eder şekilde kutlanmaktadır. Kadın olmanın mana ve önemi üzerine bir kez daha düşünmek için eşsiz bir fırsat sunan anlam yüklü bir günün içerisindeyiz.


            Toplumun her kesiminde yer alan sanattan spora, çalışma hayatından siyasete, bilimden edebiyata, her sahada başarı gösteren kadınlarımız takdire şayandır.

Kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınların maruz kaldıkları ekonomik haksızlıkların giderilmesi, çalışma koşullarının düzeltilmesi hepimizin temennisidir.’’

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak; kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması, fırsat eşitliğini sağlayacak yasal düzenlemeler dahil olmak üzere tüm önlemlerin alınması, kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda konumlarının iyileştirilmesi temel hedefimizdir.

         Ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan kadınların gücünü kullanmaksızın refaha ulaşılabilmek ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak mümkün değildir. Emeğin, bereketin ve üretimin sembolü kadınlarımızın daha fazla güçlenmesi ve kadına karşı şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak için yürütülen tüm çalışmaların öznesi olmamız gerektiği inancındayız.

Bizim topraklarımız; kadına verilen en yüce sıfatları barındıran topraklardır. Kadın medeniyettir, kadın nezakettir, kadın cesarettir. Kısaca “kadın hayattır” diyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, saygılar sunuyorum.

                                                                             Hüseyin ŞENER

                                                       Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü