İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” (ASDEP) PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR

GENEL BİLGİLER

Aile ve Sosyal Politikalar Nevşehir İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezinde görevlendirilmek üzere 2 Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır. Başvuranlar arasından KPSS P3 Puanı en yüksek olan 10 kişi mülakata çağrılacaktır. Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden daha sonra duyurulacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ   22/11/2017-24/11/2017 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI 

1) Türk vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
7) Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9) ÖSYM tarafından 2016-2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
10) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak istenilen evraklar arasında yer alması gerekmektedir.


 
İSTENECEK BELGELER
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2-Adli Sicil Kaydı
3-Askerlik durumu itibari ile askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzafık hizmetini yapmış yahut en az bir yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan veya Askerlik terhis belgesi 
4-Sağlık Raporu Tek Hekimden
5-Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümlerinden en az lisans mezunu olmak
6-Diploma Aslı ve Fotokopisi
7-2016-2017 KPSS Sonuç Belgesi
8- 2 Adet vesikalık fotoğraf
9- E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi
10- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Başvuru Formu Müdürlüğümüzden Temin Edilecektir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

BAŞVURU ADRESİ: 

Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü  350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No:1/3 Merkez NEVŞEHİRMüracaat Alan Kişi Bilgileri

Hasan ÖZ (İl Müdürlüğü Hizmet Binası 3 .kat)

Telefon   0384 215 20 59  Dahili (232)