Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin öğrenim, sınıf ve kadro durumları gözetilerek ve personelin istek ve talepleri dikkate alınarak, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.


Detaylı Bilgi İçin http://pdb.aile.gov.tr/haberler/gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-sinav-duyurusu