Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Giriş Belgesi

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak görev yapan personeli kapsayan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı  19.03.2016 cumartesi günü saat : 14:00 de yapılacaktır.

Sınava girecek personel Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi Sınavlar/ Merkezi Sistem Sınavları sekmesinden http://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php ulaşarak “Sınav Giriş Belgesi”ni alarak Birim amirlerine imzalatarak sınava geleceklerdir. (sınav giriş belgesini herhangi bir sebeple imzalatamayanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Kadro Sınav Şube Müdürlüğüne imzalatabileceklerdir.)                                                           

SINAV GİRİŞ KARTINI ALMAK İÇİN TIKLAYIN...