Arabuluculuk İletişim Bilgileri

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04/07/2019 tarih ve 1638140 sayılı yazısı gereği 6325 sayılı Hukuk  Uyuşmazlıkların da  Arabuluculuk  Kanunun  15.  maddesi  uyarınca  arabuluculuk müzakerelerinde  merkez  ve  taşra  teşkilatında  Bakanlığımızı  temsile  yetkili  arabuluculuk komisyonları yapısı ve çalışma usul ve esasları bakanlık onayı ile belirlenmiştir. İl  Müdürlüğümüzde  gerekçeli  raporlar  ve  diğer  yazışmalara  ilişkin  sekreterya işlemlerini  yürütmek  üzere arabuluculuk komisyonu oluşturulmuştur.

İl Müdürlüğümüze arabuluculuk komisyonuna arabuluculuk davetinde  bulunacak işçilerin;

350 Evler Mahallesi Ali DİRİKOÇ Bulvarı No:1/3Merkez/NEVŞEHİR  Telefon :0384 215 20 59

Fax       :0384 215 20 60

E-posta: nevsehir@ailevecalisma.gov.tr telefon numarası ya da e-posta  aracılığı ile başvurması gerekmektedir.