2018 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) BAŞVURU SÜRECİ

2018 ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) BAŞVURU SÜRECİ

1-    GENEL BİLGİ

Ø  Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 22 Nisan 2018 tarihinde 81 il merkezinde yapılacaktır.

 

Ø  Başvurular 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır. ( Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru 13-14 Mart 2018 tarihlerinde alınacaktır.)

 

Ø  Kuraya başvuracak adayların başvuruları 2-16 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. (Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru 29-30 Mayıs 2018 tarihlerinde alınacaktır.)

 

Ø  2012 ÖMSS ile 2014 ve 2016 EKPSS’ye başvurup kaydı alınan adaylardan bilgilerinde düzeltme veya değişiklik olmayanlar için TEKRAR Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR, adaylar ÖSYM’nin internet sitesinden kayıtlarını YENİLEYECEKTİR.

 

Ø  İlk defa sınava girecek adaylar ile 2012 ÖMSS, 2014 ve 2016 EKPSS’ye girip ENGEL DURUMU DEĞİŞEN adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENECEKTİR.

 

Ø  2012 ÖMSS ile 2014 ve 2016 EKPSS’ye başvurup EĞİTİM DURUMU ile diğer bilgilerinde düzeltme ve değişiklik talep eden adaylar,  EKPSS kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda ÖSYM Başvuru Merkezlerinde kayıtlarını yenileyecektir. Ayrıca bir Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi almalarına GEREK YOKTUR.

 

Ø  “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun alınmış %40 ve üzeri Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan tüm başvurular kabul edilecektir. Raporlarda ÇALIŞABİLİR İBARESİ ARANMAYACAKTIR. “ÇALIŞAMAZ” ibareli raporların atama sürecinde yenilenmesinin gerekli olabileceği adaya hatırlatılacaktır.

 

Ø  Sınav başvuru sürecinde geçerli süreli raporlar kabul edilecektir.

 

Ø  65 yaşını dolduran engelli adayların EKPSS/KURA ’ya başvurusu kabul edilmeyecektir.

 

Ø  EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi), yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun veya EKPSS’nin geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir.

 

 

Ø  EKPSS/Kuraya yurt dışında eğitimleri tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim kurumundan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da başvurabileceklerdir.

 

Ø  Adaylara Ön Kabul ve Taahhüt Belgesini aldıktan sonra diğer gerekli olan belgelerle birlikte EKPSS kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda ÖSYM Başvuru Merkezine başvurmaları ve sınav ücretini ödemeleri gerektiği hatırlatılacaktır.

 

Ø  İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya pasaportları ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Ø  Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenmiş, ancak sınav başvuru süreci ile ilgili sıkıntı yaşayan adayları ÖSYM çağrı merkezine (444 67 96)  yönlendirilecektir.

 

Ø  Bilindiği üzere, 2012 ÖMSS ile 2014 ve 2016 EKPSS’nin yapıldığı yıllarda ulaşım problemi yaşayan engelli adayların ulaşımı konusunda İl Müdürlüklerimiz koordinatörlüğünde çalışma yapılmıştı. 22 Nisan 2018 tarihinde yapılacak EKPSS için engelli adayların sınav merkezine ulaşımı konusunda planlamanın yapılması amacıyla; sınav merkezine ulaşım konusunda yardım talep eden adayların iletişim bilgilerinin kaydının alınması gerekmektedir.

 

 

UYARI !!!

Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda;

Ø  Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine,

Ø  Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı,

Ø  İş Okulu Eğitim Programı; belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde 2018-EKPSS’ye başvurabilecekleridir.

 

 

Ø  Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar 2018-Kuraya başvurabileceklerdir.

Ø  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince verilen “Yetişkinler Eğitimi İkinci Kademe Başarı Belgesi” eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından bahisle, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle kuraya katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) başvuruda bulunabilecektir.

 

 

 

 

Başvuru Sırasında Adayların Yanında Bulundurması Gereken Belgeler

ü  Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun, %40 ve üzerinde engelli olduğu belirtilmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu,

ü  Öğrenim durumu, diploma veya mezuniyet durumunu gösterir resmî belge,

ü  Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)

ü  Adayın engel grubunu veya durumlarını gösteren diğer belgeler (eğer var ise RAM raporları)

ü  EKPSS Aday Başvuru Formu

UYARI !!!

İşitme engellilerin ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olduklarını belgelemek amacı ile aşağıdaki belgelerin en az birini getirmesi gerekmektedir.

ü  Okudukları ilkokul/ortaokul/İlköğretim diploması aslı veya onaylı bir örneği

ü  İlköğretimi işitme engelliler okulunda/Kaynaştırma okulunda okuduklarını gösteren belge

ü  İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olduğunu açıkça gösteren engelli sağlık kurulu raporu,

ü  İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olduğunu gösteren diğer belgeler (Kulaklık veya işitme cihazı faturası vb.)

2-ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİNİN DOLDURULMASI

Ø  İlk defa EKPSS’ye başvuracak adaylar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurarak sınava gireceği engel grubu ile diğer bilgileri içeren Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesini edineceklerdir. Belge her aday için görevli tarafından İKİ (2) NÜSHA düzenlenerek aday ve görevli tarafından imzalanacaktır. (İmza atamayacak durumda olan engelli adaylar için imza alanına uyarı yazınız.)

Ø  2 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünde saklanacak, bir nüshası adayda kalacaktır.