2017 ASDEP Görevlisi Özel Hizmet Alımı Duyurusu!

2017 ASDEP Görevlisi Özel Hizmet Alımı Duyurusu!

Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile vakanın takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir program olan Aile Sosyal Destek Programı’na (ASDEP) ilişkin 65. Hükümet Programında Aile Sosyal Destek Programı’nı ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçirmek için ilimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi olarak 8 personel istihdam edilecektir.
 
Başvurular: 17.03.2017 - 05.04.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; son başvuru tarihi uzatılmayacaktır.

 
BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Türk vatandaşı olan,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
  4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
  5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
  6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
  7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
  8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az LİSANS düzeyinde mezun olan,
  9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan,kişiler arasından en yüksek puan alan tercih edilecektir. 

 
İSTENECEK BELGELER
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2-Adli Sicil Kaydı(E-Devlet Çıktısı Olur),Güvenlik Arşiv Araştırma Formu(Ekte Yer alan)
3-Askerlik durumu itibari ile askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan veya Askerlik terhis belgesi (Aralık 2017)
4-Sağlık Raporu Tek Hekimden
5-Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümlerinden en az lisans mezunu olmak
6-Diploma Aslı ve Fotokopisi
7-2015-2016 KPSS Sonuç Belgesi (Sınav Çıktısı ve Sonuç Belgesi Kontrol Belgesi  Sisteminden alınmış belge doğrulama sonucu)
8- 2 Adet vesikalık fotoğraf
9- E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi     


Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyanların 05.04.2017  tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgeler ve ekteki başvuru formunu eksiksiz doldurarak,Dosya içerisinde  İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. 

NOT : Müracaat aşamasında Nevşehir İlinde ikamet etme zorunluluğu yoktur.
Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ!!

Güvenlik Arşiv Araştırma Formu TIKLAYINIZ!!
BAŞVURU ADRESİ: 

Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü  350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı No:1/3 Merkez NEVŞEHİR Müracaat Alan Kişi Bilgileri

Hasan ÖZ (İl Müdürlüğü Hizmet Binası 3 .kat)

Telefon   0384 215 20 59  Dahili (232)


Müracaatlar Hafta İçi Mesai Saatleri 08:00-17:00  arasında alınacaktır